WELCOME AND HAVE FUN

Monday, March 1, 2010

Mengapa perlu belajar ICT


ICT..... Apa ha ?

ICT merupakan singkatan daripada perkataan 'Information and Communication Technology' yang bermaksud Teknologi Komunikasi Maklumat.


Oleh itu, maklumat boleh dikatakan sebagai sesuatu yang memberi kesan kepada cara seseorang berfikir. Ia terkandung di dalam mesej yang boleh disimpan, dicapai dan dimanipulasikan.


Perkataaan telekomunikasi pula berasal daripada perkataan Greek ‘tele’ yang bermaksud “sangat jauh”. Ianya memerihalkan penghantaran maklumat dari jarak jauh tanpa mengubah kandungan maklumat tersebut.


Istilah IT adalah suatu istilah yang biasa digunakan dan sinonim dengan istilah teknologi komputer. Menurut Longman dictionary of contemporary English (1987), IT didefinisikan sebagai "The science and practice of using computer and telecommunication system to gather, store, apply and transmit information".

IT boleh dibahagikan kepada dua komponen iaitu perkakasan dan perisian.

Jadi... kenapa kita belajar ICT.... Bukan kita orang yang celik maklumat maka berlajar benda baru atau maklumat baru dikira celik. Kalau tak jadi tutup minda (lawan pada celik). IT memang perlu jadi tak perlula kita lawan.....Memang betul kalau current tiada bagaimana?

Memang dunia akan hancur.... Bayangkan tiada current, saham jatuh....urasan pentadbiran dan bank......hancur tetapi kalau kita tak berlajar baik kita tukar dengan orang asli kerana orang asli pun ada yang mahukan perubahan kenapa kita nak fikir yang negatif....Asyik berada ditahap yang selamat bila minda nak berkembang....

Manusia memang suka pada yang menghasut....nampak orang depan komputer, maka tentu dia tak buat kerja. Nampak dia di tempat makan....dia seorang yang suka makan.... Yang penting kerja ok... Kenapa kita nak jadi orang lain....Kalau pelajar ambil maklumat dari internet, itu satu perubahan....dia tahu menggunakan search engines...

Dengan teknologi, kita boleh lihat apa yang orang beribu atau jutaan km tengah buat. Keluarga yang jauh pun dapat kita rapatkan...Memang komunikasi satu cabang yang agak besar tapi.... macam guru besar sk peserai kata dalam jawa, jangan jadi "goblok"... Lebik baik kita jadi orang yang mahu berlajar..

Sememangnya ini semua tida kaitan dengan bestari yang penting usaha guru besar adalah memajukan kita sebagai insan yang mempunyai ilmu ICT khususnya guru yang mengajar sekolah luar bandar. Tiada siapa yang menghalang kita dari belajar ICT , jika kita tetap nak berada ditokok yang lama. Tapi pernahkah kita terfikir apa yang kita dapat kalau kita belajar ICT?

Ilmu ICT memang banyak tetapi berlajar yang perlu. Kita bukannya belajar software... hanya email, blog dan penggunaan microsoft office. Kenapa kita tak fikir kenapa kerajaan bayar jawatan Fasilitator Schoolnet ini jika sememangnya ingin menjadikan masyarakat Malaysia yang celik ICT serta membantu pentadbiran sekolah luar bandar agar tak ketinggalan dalam arus pembangunan.


Siapa yang dapat hasil? Jangan kita anggap kita seperti dibawah

Kita berlajar selagi kita mampu...dan ilmu yang kita ada kita taburkan.......

No comments: